FIRMAST

OÜ Mälberg alustas tegevust 1993. aasta kevadel.

Alustati liiklusmärkide ja suunaviitade valmistamise ning paigalduse teenuse pakkumisega.

Hiljem on see asendunud päiksekaitse- ja turvakilede paigaldusega hoonetele. Lisaks sellele toodame ja paigaldame aknagraafikat alates büroode klaasvaheseintest kuni hoonete välisfassaadideni. Jätkuvalt valmistame märketulpasid kaablitrasside tähistamiseks ja hoiatuskleebiseid “Ettevaatust valguskaabel”.

Uue teenusena pakume alates 2024 aastast tarkvara testimise teenust. Pakume seda teenust alltöövõtu korras projektipõhiselt. Koostame testimise stsenaariumeid erinevate toodete manuaalseks ja automatiseeritud testimiseks ja teostame testid sertifitseeritud QA Engineer’ide poolt.

MEIE TEGEVUS

Päikesekaitse ja turvakilede paigaldamine - 28 aastat
Fassaadigraafika tootmine ja paigaldamine - 19 aastat
Interjöörikilede kasutamine - 22 aastat
Kaablitrassi märketulpade valmistamine - 27 aastat

MEID ON USALDANUD