FIRMAST

OÜ Mälberg alustas tegevust 1993. aasta kevadel.

Alustati liiklusmärkide ja suunaviitade valmistamise ning paigalduse teenuse pakkumisega.

Hiljem on see asendunud päiksekaitse- ja turvakilede paigaldusega hoonetele. Lisaks sellele toodame ja paigaldame aknagraafikat alates büroode klaasvaheseintest kuni hoonete välisfassaadideni. Jätkuvalt valmistame märketulpasid kaablitrasside tähistamiseks ja tähisnööre teetööde objektide tähistamiseks.

MEIE TEGEVUS

Päikesekaitse ja turvakilede kasutamine - 27 aastat
Fassaadigraafika tegemine - 17 aastat
Interjöörikilede kasutamine - 20 aastat
Kaablitrassi märketulpade valmistamine - 25 aastat
Tähisnööride valmistamine - 22 aastat

MEID ON USALDANUD