PrindiStruktuur

EsilehtTootedLIIKLUSKORRALDUSVAHENDID Liiklusmärgid ja suunaviidad

OÜ Mälberg poolt valmistatud liiklusmärgid ja suunaviidad vastavad Eesti Standardi EVS 613:2001 "Liiklusmärgid ja nende kasutamine" kehtestatud nõuetele.

Märgid jagunevad suuruse järgi nelja gruppi:

0 grupp - väga väikesed, I grupp - väikesed, II grupp - keskmised, III grupp - suured.

Kasutatavate märkide suurusgrupp määratakse vastavalt tabelis toodud tingimustele. Vajaduse korral võib väiksemate märkide asemel kasutada suuremaid.

Märgi suurusgrupp Väljaspool asulat Asulas
0 Ühe- ja kaherajalised teed lubatud kiirusega vl või projektkiirusega vp või kiirusega v85  kuni 30 km/h Ühe- ja kaherajalised teed lubatud kiirusega vl või projektkiirusega vp või kiirusega v85  kuni 30 km/h
I Ühe- ja kaherajalised teed projekt kiirusega 30 < vp  kuni 60 km/h Kuni kolme sõidurajaga teed
II Kahe ja enama sõidurajaga teed projektkiirusega vp  üle 60 km/h Nelja ja enama sõidurajaga ning suurendatud kiirusega teed
III Kiirteed
 • Lubatud kiirus vl on antud teele kehtestatud kiirus.
 • Projektkiirus vp on üksiku sõiduki suurim ohutu kiirus, mis on antud tee põhi- parameetrite arvutuste aluseks.
 • Kiirus v85 on kiirus, mida antud teel ei ületa 85 % sõidukitest.
Liiklusmärgid valmistatakse 2,0 mm paksusel alumiiniumplekil või 0,75 mm tsinkplekil. Märgi esikülg on kaetud vastavalt nõutule kas I või II klassi valgustpeegeldava kilega. I klassi kile säilitab vähemalt 7 aasta vältel ja II klassi kile vähemalt 10 aasta vältel kasutuse algusest neile esitatavad nõuded nii värvi kui ka valgustpeegeldatavuse osas. Märk on vastupidav temperatuurikõikumistele vahemikus -30° C...+35° C. Märgi kinnitusdetailid on valmistatud tsingitud terasest.

OÜ Mälberg kasutab liiklusmärkide ja suunaviitade valmistamisel:
 • I klassi kilena 3M Scotchlite™ Engineer Grade kilesid
 • II klassi kilena 3M Scotchlite™ High Intensity kilesid
Üldreeglina kasutatakse liiklusmärkide ja suunaviitade valmistamiseks I klassi valgustpeegeldava kilega märke. II klassi valgustpeegeldava kile kasutamine on kohustuslik:
 • hoiatusmärkidel 111, 112, 121, 122, 131, 132, 137, 138, 171...176
 • eesõigusmärgil 212
 • osutusmärkidel 543, 544
 • sõidutee kohale paigaldatavatel märkidel.
II klassi valgustpeegeldavat kilet on soovitatav kasutada ka sellistel märkidel, mille märgatavus sõidukijuhtide poolt on nähtavuse ja kohalike olude tõttu raskendatud.

Tekstiga märkide (suunaviidad) kujundamisel võetakse aluseks suurtähe kõrgus (h), mis olenevalt märgi paigaldusasukohast (tee tegelikust kiirusest) on 75, 100, 125, 150, 200 või 300 mm.

Väljaspool asulat kasutatava märgi suurtähe kõrgus valitakse järgmiselt:
 • kiirteel ja I klassi teel 300 mm;
 • põhimaanteel 200 või 300 mm;
 • tugimaanteel 150 või 200 mm;
 • kõrvalmaanteel 100, 125 või 150 mm;
 • kohalikul maanteel ja erateel 75 või 100 mm.
Asulas kasutatava märgi suurtähe kõrgus valitakse järgmiselt:
 • suurendatud kiirusega tänaval 150 või 200 mm;
 • teistel tänavatel olenevalt nende tähtsusest ja tegelikust kiirusest 75, 100, 125 või 150 mm.

  Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media